งานวิจัยครู2

posted on 18 Aug 2010 02:13 by tsms001

เว็บลิงต์งานวิจัย

http://free-books-online.net/

nawamintriampat.ac.th/research.pdf

http://www.tantee.net/board/user/topic_view.php?board=nakonpanom2&bid=1&sid=19

http://www.ssk.ac.th/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=listarticles&secid=14

http://www.thaiedresearch.org/thaied/index.php?q=thaied_results&-table=thaied_results&-action=browse&-cursor=271&-skip=270&-limit=30&-mode=list&-sort=id+asc&-recordid=thaied_results%3Fid%3D273

edit @ 19 Aug 2010 14:29:04 by tsms kid

Comment

Comment:

Tweet