1.งานวิจัยครู

2.วีดีโอเพื่อการศึกษา

3.แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเรียน

4.ห้องสมุดการเรียนรู้

5.ข่าวสารเกี่ยวกับครู

6.ดาวโหลดเอกสารเกี่ยวกับการเรียน

7.เทคนิคและวิธีการสอน

8.คำแนะนำหนังสือ

9.กระดานสนทนาการศึกษา

10.เว็ปต์ลิ้งเกี่ยวกับครู

 

edit @ 22 Jul 2010 14:50:37 by tsms kid

edit @ 22 Jul 2010 14:53:16 by tsms kid

edit @ 22 Jul 2010 22:34:16 by tsms kid

edit @ 22 Jul 2010 22:36:10 by tsms kid

Comment

Comment:

Tweet